Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

University of National and World Economy (UNWE) został założony w 1920 r. Jest najstarszą, najbardziej prestiżową i największą uczelnią ekonomiczną w południowowschodniej Europie, liderem bułgarskiej i europejskiej edukacji. Wysiłki kadry akademickiej zorientowane są na przygotowanie bułgarskich elit do pełnienia funkcji liderów edukacji wyższej, bycie integralną częścią europejskiego obszaru edukacyjnego i badawczego oraz dostarczanie konkurencyjnych usług edukacyjnych.

Na Uniwersytecie funkcjonuje 8 wydziałów: Wydział Ekonomii Ogólnej, Wydział Finansów i Księgowości, Wydział Biznesu, Wydział Ekonomii Infrastruktury, Wydział Ekonomii i Polityki Międzynarodowej, Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Informatyki Stosowanej i Statystyki oraz Wydział Prawa. W ramach uczelni funkcjonują również Instytut Studiów Podyplomowych, Centrum Kształcenia na Odległość, Instytut Polityki Ekonomicznej, Instytut Przedsiębiorczości, Centrum Własności Intelektualnej (jedyne w Bułgarii), Międzyuniwersyteckie Centrum Rozwoju Karier, itp.

Kadra akademicka UNWE liczy ponad 500 wykładowców, z których 285 posiada tytuł profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego. UNWE kształci ponad 20 tys. studentów w trybie dziennym oraz online. Uniwersytet oferuje 40 specjalności na poziomie licencjata (w przypadku czterech z nich – ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów i księgowości oraz biznesu – kształcenie prowadzone jest całkowicie w języku angielskim) oraz ponad 70 innych programów studiów magisterskich, włączając w to wspólny program studiów magisterskich prowadzonych z Nottingham Trent University, jednym z wiodących Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej UNWE kształci ponad 300 bułgarskich i zagranicznych studentów na studiach doktoranckich.

Strona internetowa: www.unwe.bg

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.