Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest jedną z wiodących instytucji edukacji wyższej w Polsce. Przez dekady był także jednym z największych i najpopularniejszych polskich uniwersytetów. Uniwersytet powstał został założony w 1945 roku jako kontynuator edukacyjnego dorobku instytucji działających w Łodzi w latach wcześniejszych.

Obecnie uczelnia na swoich wydziałach kształci około 50 tys. studentów, których nauczaniem zajmuje się prawie 2,5 tys. nauczycieli akademickich. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Łódzkim podyktowane jest nie tylko wysokim poziomem kształcenia, ale także nowoczesnymi, dopasowanymi do zmieniających się wymogów rynku pracy programami studiów oferowanymi w języku polskim, angielskim i francuskim. Na 12 wydziałach uczelnia oferuje 50 kierunków i 170 specjalizacji.

Uniwersytet oferuje także studia doktoranckie, ponad 100 programów studiów podyplomowych, włączając w to program MBA oraz programy finansowane z EFS. Nasi studenci, razem ze stypendystami programu Erasmus, pochodzą z około 70 różnych krajów. Co więcej, w ramach bezpośrednich umów o współpracy, uczelnia współpracuje ze 136 instytucjami partnerskimi na całym świecie. W ramach programu Erasmus, Uniwersytet podpisał do chwili obecnej 480 umów z 300 instytucjami partnerskimi.

Strona internetowa: www.uni.lodz.pl

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.