Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

University of Algarve (UAlg) jest publiczną instytucją edukacji wyższej położoną w południowej części Portugalii. Uczelnia została założona w 1979 r. i przez kolejne lata zdobyła międzynarodowe uznanie. Od tego czasu nastąpił wzrost liczby studentów oraz oferowanych im usług, zwiększyła się różnorodność i jakość oferowanych programów studiów.

Liczba słuchaczy sięga prawie 10 tys., a liczba pracowników akademickich przekracza 700. Uniwersytet posiada trzy wydziały oraz cztery szkoły i oferuje programy na poziomie licencjackim i magisterskim. Jest ważnym centrum rozwoju kulturalnego, naukowego i technologicznego oraz prowadzi współpracę na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, oferując studentom szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Główne obszary badań prowadzonych na uniwersytecie to: nauki techniczne, zarządzanie i ekonomia, nauki o ziemi i oceanografia, nauki społeczne, a od niedawna także nauki o zdrowiu.

Wyniki międzynarodowych i krajowych projektów znajdują odzwierciedlenie w kształceniu i działalności badawczej uczelni. Pobudza to innowacje, unowocześnienie programów nauczania, inkubację projektów, rozwijanie programów studiów, badania naukowe oraz szkolenia. Projekty międzynarodowe są integralną częścią życia instytucji. W samym 2010 r. uczelnia zatrudniała w pełnym wymiarze godzin 829 osób prowadzących badania lub kształcenie. Znaczna część z nich zaangażowana była w realizowane na uczelni 214 projekty badawcze. Wzięło w nich udział 191 stypendystów, co wskazuje na duże zaangażowanie uczelni w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje. W chwili obecnej uczelnia funkcjonuje jako centrum badawcze w obszarze: oceanografii, biomedycyny, elektroniki, chemii, sztuko i komunikacji oraz nauk społecznych.

Strona internetowa: www.ualg.pt

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.