Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

Pakiet zadań 2: Badania kontekstualizujące

Raporty z badań przygotowanych przez członków konsorcjum projektowego obejmują dokładną analizę istniejących krajowych strategii oraz zasobów edukacyjnych wspierających potencjalnych studentów z grup nietradycyjnych i defaworyzowanych.

Raporty w języku angielskim dostępne są poniżej:

Raport badawczy: Wielka Brytania

Raport badawczy: Portugalia

Raport badawczy: Polska

Raport badawczy: Bułgaria

 

Pakiet zadań 3: Raport porównawczy

Analiza porównawcza służy określeniu podobieństw i różnic między strategiami i zasobami edukacyjnymi dla badanych grup studentów w każdym kraju partnerskim.

Raport w języku angielskim dostępny jest pod poniższym linkiem:

Supporting access to higher education, with particular reference to mature students

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.