Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

Uniwersytet Łódzki

1. Międzynarodowe seminarium dotyczące włączania w system edukacji wyższej na Uniwersytecie Łódzkim

Projekt LiTE został przedstawiony studentom zagranicznym oraz pracownikom akademickim podczas seminarium na temat włączania grup niedoreprezentowanych do szkolnictwa wyższego, które zostało zorganizowane 29 maja 2013 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Po prezentacji projektu zawiązała się wśród uczestników dyskusja dotycząca dobrych praktyk i wyzwań, które napotykają studenci z grup nietradycyjnych, kiedy rozpoczynają edukację wyższą.

Galeria zdjęć:  1  2

2. Projekt LiTE zaprezentowany podczas konferencji w Toruniu

Marcin Gońda (Uniwersytet Łódzki) zaprezentował dotychczasowe rezultaty projektu LiTE – Lost in Transition Europe podczas konferencji „Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy”, która została zorganizowana 6 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeprowadzone w projekcie analizy i rekomendacje dotyczące sposobów włączania w ramy szkolnictwa wyższego osób z grup niedoreprezentowanych spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Uczestnicy docenili również ideę planowanej platformy informacyjnej LiTE, która będzie służyć nabywaniu przez studentów umiejętności koniecznych do rozpoczęcia i kontynuacji studiów.

Prezentacja projektu z koferencji jest dostępną tutaj

3. Prezentacja projektu podczas European Conference on Education

Projekt LiTE został zaprezentowany na forum międzynarodowym. Profesor Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Łódzki) przedstawiła rezultaty projektu podczas Europejskiej Konferencji Edukacyjnej w Brighton (Wielka Brytania) w połowie lipca 2013 r. (www.ece.iafor.org). Jest to jedna z największych konferencji edukacyjnych w Europie.

Prezentacja projektu z koferencji jest dostępną tutaj

 

University of National and World Economy

1. Spotkanie grupy fokusowej

W czasie trwania projektu LiTE – Lost in Transition Europe, w dniu 18 kwietnia 2013 r. w hotelu Vitosha Park w Sofii (Bułgaria), zorganizowano spotkanie fokusowe pt. „Wsparcie dla grup niedoreprezentowanych w edukacji wyższej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bułgarskiego ministerstwa edukacji, ministerstwa pracy i polityki społecznej, administracji samorządowej, organizacje pracodawców i związki zawodowe, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe. Koordynator projektu w Bułgarii, dr Todor Todorov, zaprezentował dotychczasowe rezultaty projektu, co zainicjowało dyskusję na temat sposobów zapewniania wsparcia dla grup defaworyzowanych w edukacji wyższej w Bułgarii (np. istniejących dobrych praktyk, wyzwań i perspektyw na przyszłość).

Zaproszenie oraz program spotkania grupy fokusowej

Prezentacja rezultatów projektu (w jęziku bułgarskim) jest dostępną tutaj

Galeria zdjęć:  1  2  3  4  5  6

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.