Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Бюлетините са ключов елемент от плана за разпространение на резултатите и са насочени към популяризиране на проекта сред обучаеми, преподаватели, обучители, управляващи, ключови експерти и др.

Периодичните бюлетини, насочени към оповестяване на ключовите събития по проекта пред заинтересованите страни, са налични на следните линкове:

Електронен бюлетин – брой 1

Електронен бюлетин – брой 2

Електронен бюлетин – брой 3

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.