Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Университетът в Лудж е едно от водещите висши учебни заведения в Полша. В продължение на десетилетия той е и сред най-големите и популярни полски университети. Основан е през 1945 г. като наследник на образователните институции, съществували преди това в гр. Лудж.

Около 50 000 студенти, които посещават занятия в различните факултети на университета, са обучавани от близо 2 500 преподаватели. Интересът към обучението в Университета в Лудж се определя не само от високото качество на преподаването, но и от модерните учебни програми, предлагани на полски, английски и френски и съобразени с изменящите се изисквания на трудовия пазар. Така, 12-те факултета на Университета в Лудж предлагат обучение в 50 направления и 170 специалности.

В допълнение, университетът предлага докторски програми, възможности за продължаване на обучението след завършване на бакалавърска степен в над 100 специалности, вкл. магистърски програми и такива, финансирани от Европейския социален фонд. Университетът обучава студенти от над 70 различни държави, вкл. тези на разменни начала по програма Еразъм на ЕС, и си сътрудничи със 136 партньорски институции от цял свят. По програма Еразъм, до момента Университетът в Лудж е подписал 480 споразумения с 300 партньорски институции.

Уебсайт: www.uni.lodz.pl

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.