Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Работен пакет 2: Изследване и контекст

Изследователските доклади, изготвени от всеки от четирите партньора по проекта, предоставят подробен анализ на съществуващите в съответната страна стратегии и ресурси, подпомагащи прехода към висше образование за възрастни обучаеми и други слабо-представени групи.

Докладите в рамките на РП 2 са достъпни на долните линкове:

Изследователски доклад: Великобритания (на английски)

Изследователски доклад: Португалия (на английски)

Изследователски доклад: Полша (на английски)

Изследователски доклад: България

 

Работен пакет 3: Сравнителен доклад

Сравнителното изследване подлага на анализ общите характеристики и различията между съществуващите в отделните партньорски страни стратегии и ресурси за подпомагане на прехода към висше образование и идентифицира допирните точки и успешни практики.

Докладът по РП 3 е наличен на следния линк:

Подкрепа на достъпа до висше образование с акцент върху възрастните студенти

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.