Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Заключителната международна конференция по проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE) е насочена към максимизиране на приноса, който резултатите, постигнати по време на изпълнението на проекта, ще имат за постигане на неговите цели. Задачите на конференцията са двустранни:

1) Да се представят пред заинтересованите страни резултатите от проведения във всяка страна-партньор сравнителен анализ на съществуващи стратегии и ресурси за подкрепа на преходната фаза към висше образование и на първата година от обучението.

2) Да се демонстрира разработената онлайн платформа за подкрепа на прехода към висше образование, предназначена да осигурява съвети и насоки за студенти, преподаватели и административен персонал.

Международната конференция, която ще бъде организирана от Университета за национално и световно стопанство, е насочена към ключови експерти, управляващи, университетски преподаватели, представители на администрацията на висшите учебни заведения, учители, студенти и др.

Конференцията ще се проведе във Витоша парк хотел, София, на 8 октомври 2013 г. Предварителна програма на конференцията можете да изтеглите оттук.

ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО: Заключителната конференция по проекта можете да гледате на живо тук.

 

Презентации, изнесени на конференцията:

Презентация 1 на Майкъл Джоплинг (Унверситет в Уулвърхямптън) - на английски

Презентация на Сандра Валадас (Университет в Алгарв) - на английски

Презентация на Йоана Мадалинска Михалак (Университет в Лудж) - на английски

Презентация на Тодор Тодоров (Университет за национално и световно стопанство)

Презентация 2 на Майкъл Джоплинг (Унверситет в Уулвърхямптън) - на английски

 

Снимки от заключителната конференция:  1  2  3  4  5  6  7  8

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.